Yazılar

ANA ÇOLUK ÇOCUĞA BIRAKILMAMALIDIR

Giderek bireyselliğe alıştırılan  insanlar geniş aile kavramına yabancılaşmaktadır. Bu ruhsal uzaklaşma Ana-babaları oldukça mağdur etmektedir. Özellikle  hayatta var oluş nedeni çocuk büyütmek olan analar ileri ki yaşlarında zor durumda kalmaktadırlar. Özellikle son yıllarda daha önceki yıllara göre  Türk toplumunda çok az görülen “ANA” mağduriyetleri artmaktadır. Çocuklar analarınnın yaşlılık zamanlarında onlara bakmak istememekte  onları yük olarak görmektedirler.. Durumu iyi olanlar ise  Huzurevine gönderip manevi doygunlaktan mahrum bırakmaktadırlar. Ana babayı başından  atmak için  kardeşlerin birbirlerine göndermeleri o kadar emek verip çocuk yetiştiren anayı babayı derinden yaralamakta, bazıları  yaşlılık zamanlarında hiç gelirleri olmadığından dilenmek zorunda bırakılmaktadır. Ana, herşeyden evvel topluma insan doğuran, gecesine gündüzüne katıp topluma insan yetiştiren kişidir. Ana var edendir. Bozulan toplum yapımız gereği  ise artık “ana”lık  çoluk çocuğun eline terkedilemez. Devletin  “Ana” vasfı olan  her kadına  sosyal sorumluluk kapsamında sahip çıkması gerekmektedir.Yasaların  “Ana”  yı koruma altına alma zorunluluğu doğmuştur. Akraba sohbetlerinde duyduğumuz, bizzat  çarşıda dolaşırken  şahit olduğumuz   mağdur analar toplumu olmaktan kurtulmalıyız. hain evlatların el kaldırma cüretini gösterdiği  analar yüreğimizi parçalamaktadır. Bu çocukları bu hale getiren  nedir? diye  sormamız , çocukları yetiştirirken nerede hata yaptığımızı sorgulamamız gerekmektedir.

 

Ana hoş tutulmadan bir toplumda huzur olmaz,  ‘ANALIK ”  güvence altına alınmalıdır. Çoluk çocuğun insafına bırakılmayacak kadar değerli bir makamdır Analık makamı.

Sevgiyle…

Pakize ARPACI

 

You Might Also Like...

No Comments

    Leave a Reply