Yazılar

Zihin Zehirlemesi/ Akıl Tutulması / Kalp Körlüğü

Günümüz dünyasında insanın en büyük düşmanı türlü hile ve oyunlarla yüksek dozda zihin zehirlemesi ile karşı karşıya kalmasıdır.Sadece ülkemizin değil dünyada ki bütün toplumların en büyük sorunu şiddeti ve gücü ele geçirenler veya geçirmeye çalışanlar tarafından zihni üzerinde her türlü kirli oyunlarla akıl tutulması yaşamak zorunda bırakılarak, insanın kullanıp atılan bir canlı alet durumuna getirilmesidir.Dünya halklarının şiddeti ele geçirerek gücü kullanan kitleler nezdinde hiç bir kıymeti bulunmamaktadır. İnsanlar; onlar ve güçleri ,hedeflerine varmak için kullandıkları birer oyuncak askerdirler. İnsanlara ve doğadaki her türlü canlıya hiç merhametleri yoktur.Bir gurubun, bir dinin, bir ideolojinin, bir ırkın çıkarları toplam dünya insanlarının iyiliğinin üzerindedir.Bunun için kıtalardan kıtalara yolculuk yapmaktan hiç tanımadıkları bir halkın üzerine bombalar yağdırmaktan, halklar arasına fitne ve fesat sokmaktan asla çekinmezler, kendilerinin paranın ve gücün dışında bağlı oldukları herhangi bir din, ideoloji ırk yoktur. Bu gibi sosyal ayrılıklar onların gerektiğinde halkları kendileri için sahalara sürecekleri argümanlardır. Bütün bu aşamalara gelmeden evvel ilk önce insanın zihnini zehirlemek, aklını bulandırmak, kalbini merhametini kör etmek gerekir.Zihni zehirlenme yaşamayan, zihni zehirlenmelerin dışında aklı fikri bulandırılmayan, bu ikisi ele geçirildikten sonra kalp körlüğü yaşamayan hiç bir insan dünya nüfusunun çok küçük bir bölümünü oluşturan bu topluluğun oyuncağı haline getirilemez.Daha önce de dediğim gibi onlar için insanın, dünyanın, dünyanın içindeki diğer canlıların hayatları, var oluşları kendi çıkarlarından daha önemli değildir.Onların tek bir dini tek bir ideolojisi vardır, Yani Tanrıları şiddeti ele geçirerek hangi ulusdan olursa olsun dünyaya doğmuş ve doğacacak olan bütün insan ve diğer canlıların yaratılmış olmaktan gelen insani haklarını gaspetmek,dünya halklarının kanlarını oluk oluk akıtarak (gerektiğinde kendi halklarını bile gözden çıkarmaktan çekinmezler) bu kirli sistemin çarklarını işler tutmaktır. Dünya gezegenine doğan her canlı varlığın ihtiyaçlarını karşılayacak düzeydedir ve geniş imkanlara sahiptir. Zihni çeşitli hilelerle zehirlenen insanlar bu kölelik sisteminin farkına varamamakta sürekli onun algısına göre yeni düşmanlar yarattıkları için,(Dünya halklarının önüne sürekli yeni düşmanlar yaratmak zorundadırlar çünkü kendini tehlikede hisseden halk daha kolay ele geçirilir)
Zihin bulanıklığı, zihin zehirlenmesi günümüz insanın farkında olmadan gönüllü olarak düştükleri tuzaklardır. Tv programları, diziler, yarışma programları ile aklı sabit tutmak,fısıltı gazeteleri ile aklı devreden çıkarmak, halklar arasına kin tohumları kalp körlüğü yaratmak için her türlü kirli yöntem pervasızca kullanılmaktadır.Bunum için her türlü iletişim araçları etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Halkların binlerce yıl deneyimlerek oluşturduğu yazısız yasaların içi boşaltılmakta, onun bütün değerli kavramlarına saldırılmaktadır.(Onur, inanç, aile düzeni, vatan sevgisi vs )
Biz dünya halkları olarak, bu merhametsiz topluluğun(Her halkın içindedirler) bizlere yaptığı bu zalimliklere dur diyecek güce sahibiz.İşe kendinden başla, zihin zehirlemesi mi yaşıyorsun? sorgula.. Seni kim kime karşı düşman etmek istiyor? nedenlerini korkularını düşün? Her birey bir dünyadır. Biz nerede doğarsak doğalım, hangi dili konuşursak konuşalım hangi dine mensup olursak olalım, dünyanın seçkin halklarıyız. Bizi bize kırdıran, bizi bize düşman edenler asıl bizim düşmanımızdır. Zihin zehirlemesi, akıl bulanıklığı, kalp körlüğü yaratmak her birimiz üzerinde acımasızca uygulanmaktadır. Şimdi uyan. Seni çok değerli, diğerini değersiz yapan nedir? Seni değerli yapanı da, onu değersiz yapan şeyi de sana zihnini zehirleyerek öğretiyorlar, çünkü gerektiğinde şiddetini kullanmaya ihtiyaçları var. Bireysel şiddetine sahip çık, insan ol. Merhamet ol. Sevgi ol.
On 26 Mart 2016

Beğenebileceğiniz Benzer Yazılar…

Yorum Bulunmuyor, İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir Cevap Yazın